4x625L gærtanke gær er flyttet ind. Køleløsningen til tankene er under udarbejdelse.