Lokaler sættes i stand

Lokale på Aalborgvej 56, 9560 sættes i stand. PT. er vandinstallationer på vej ned – de skal over på den anden side.